Happy father’s day !

20130616-095001.jpg

Nog niet zo lang geleden vierden we moederdag en vandaag zijn de vaders aan de beurt. Vanmorgen vroeg ik me ineens af wie die beide dagen ooit bedacht heeft, op Wikipedia vond ik het antwoord:

Naar verluidt is Vaderdag in 1909 geïntroduceerd door mevrouw Sonora Smart Dodd, uit de staat Washington, waarbij zij haar vader wilde eren, William Jackson Smart, een veteraan uit de Amerikaanse Burgeroorlog, die weduwnaar was geworden, nadat zijn vrouw in het kraambed bij de geboorte van het zesde kind gestorven was. Toen zijn dochter volwassen geworden was, wilde ze de kracht en het doorzettingsvermogen van haar vader onder de aandacht brengen. Zij was hiervoor geïnspireerd door Anna Jarvis, die een jaar eerder een Moederdag had gelanceerd.
De eerste Vaderdag vond toen plaats op 19 juni 1910 in Spokane in de staat Washington. President Calvin Coolidge steunde in 1924 het idee om een Vaderdag te vieren, maar het geheel uit mannen bestaande Amerikaanse congres wilde niet iets doorvoeren dat zo de mannen in het zonnetje zette. Het effect hiervan was dat de dag pas officieel in de VS erkend werd tijdens het presidentschap van Richard Nixon in 1972.
In Nederland werd vanaf 1937 in oktober Vaderdag gevierd. Op initiatief van de toenmalige Nederlandse Bond van Herenmodedetaillisten werd in 1948 afgesproken dat Vaderdag verplaatst zou worden naar de derde zondag van juni.

Ieder jaar zetten we onze vaders op deze dag dus in het zonnetje, maar natuurlijk waarderen we hem en onze moeders het hele jaar door.

Mijn vader is voor mij in ieder geval de liefste van de wereld !

This entry was posted in Plog and tagged . Bookmark the permalink.

Geef een reactie

Your email address will not be published. Required fields are marked *